ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Inleiding

 

Quality and Matters BVBA, distributeur van het merk LAMAZUNA en van de producten die onder dit merk verkocht worden, 

biedt een e-commerce website toegankelijk via internet op http://www.lamazuna.com.

 Het doel van de website is om cosmetica producten (hierna "producten" genoemd) exclusief aan te bieden aan consumenten en niet-professionele kopers.

Elke bestelling van een Product aangeboden op de website vereist raadpleging en uitdrukkelijke acceptatie van deze algemene verkoopvoorwaarden, de acceptatie is onderworpen aan een handtekening van de gebruiker. De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de
bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1101 e.v. en 1200 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

De koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling de volledige wettelijke bevoegdheid te hebben om deel te nemen aan deze verkoopvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen enkel voorafgaandelijk schriftelijk worden overeengekomen.

LAMAZUNA-producten zijn hygiëneaccessoires en cosmetica producten voor extern gebruik, behalve de cup féminine. In geen geval mag de informatie die wordt vermeld op onze producten, onze website of onze commerciële documenten de mening van een gezondheidswerker vervangen. 

Quality and Matters BVBA behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. De klant zal op de hoogte worden gebracht door ze de website te plaatsen. Als hij niet instemt met de aangepaste verkoopvoorwaarden, moet hij stoppen met het plaatsen van bestellingen op de site. Anders wordt de klant geacht de verkoopvoorwaarden te aanvaarden zoals aangepast of gewijzigd.

 ARTIKEL 1 - Definities

De termen die in de Voorwaarden worden gebruikt, hebben de hieronder gegeven betekenis:

Koper: een niet-professionele consument die producten via de website verwerft.

Bestelling: inkooporder van de koper voor een of meerdere producten en geaccepteerd door de verkoper onder de voorwaarden.

Cookie: informatie die op uw computer wordt opgeslagen door een website die u bezoekt.

Partij (en): Koper en / of verkoper.

Product : goed te koop aangeboden op de website van de verkoper

Website (website of website): website toegankelijk op het adres http://lamazuna.com waarop de verkoper producten te koop aanbiedt.

Verkoper : Quality and Matters BVBA met maatschappelijke zetel te Duboisstraat 48, 2060 Antwerpen, aanbieder van de producten van Lamazuna via de website

 

ARTIKEL 2 – Doel

Het doel van de voorwaarden is om de rechten en plichten van de verkoper en de koper te definiëren in verband met de verkoop van de producten via de webite.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden kunnen hier gedownload worden in pdf.

 

ARTIKEL 3 - Producten, Prijzen, Promoties

 

3.1 Producten

De producten die door Quality and Matters BVBA te koop worden aangeboden, zijn diegene die op de website worden voorgesteld op het moment van raadpleging door de klant, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

3.2 Prijzen

De prijzen die op de site verschijnen, zijn aangegeven in euro's (€) inclusief alle belastingen, behalve de verzendingskosten en variëren waarschijnlijk gedurende het jaar. De prijzen van de producten die via de site zijn besteld, zijn van toepassing op het moment van registratie van de bestelling.

De prijzen houden rekening met de BTW van toepassing op de dag van de bestelling. Als het tarief moest worden gewijzigd, kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd in de prijs van artikels zonder dat de klant vooraf op de hoogte is gesteld.

Quality and Matters BVBA behoudt zich het recht, dat de internetgebruiker ermee instemt, om de prijs van zijn producten op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van validatie van de bestelling door de koper, afhankelijk van de beschikbaarheid van de genoemde producten.

 

3.3. Promoties

Productaanbiedingen en promoties, als zodanig vermeld, zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en beschikbaar zijn in voorraad.

Promotiecodes zijn geldig tot de datum aangegeven door Quality and Matters BVBA.

De prijzen en speciale aanbiedingen aangeboden op de site zijn alleen geldig voor producten die worden verkocht op www.lamazuna.com en kunnen niet worden toegepast op producten die worden verkocht in winkels of op andere websites en omgekeerd.

 

ARTIKEL 4 – Bestelling

 

4.1 Navigatie op de website

De internetgebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de website, zonder dat hij geëngageerd wordt tot een bestelling.

De internetgebruiker draagt ​​de kosten van telecommunicatie bij toegang tot internet en het gebruik van de website.

 

4.2 Een bestelling plaatsen

Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de klant de juridische capaciteit hebben om te contracteren, dat wil zeggen om de wettelijke meerderheid te hebben en niet onder curatele of trustschap te staan.

Als de internetgebruiker een bestelling wil plaatsen, kan hij dit via de website doen en wordt hij een koper. Alle contractuele informatie wordt in het Nederlands gepresenteerd.

Zodra zijn aankopen zijn voltooid, moet de klant de informatie invoeren die nodig is voor de registratie en de follow-up van zijn bestelling:

  • Voor een reeds geregistreerde klant : het invoeren van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Voor een eerste bestelling : familienaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Elke nieuwe klant ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging met een samenvatting van zijn toegangscodes. Door terug op de link te klikken, herkent de klant dat de verstrekte informatie juist is en kan hij zijn bestelling vervolgen.

Deze informatie zal uiterlijk op het moment van levering worden bevestigd.

De koper verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling en erkent dat de validatie van zijn bestelling impliceert dat hij de voorwaarden aanvaardt.

De koper erkent verder dat de voorwaarden beschikbaar worden gesteld op een wijze die het behoud en de reproductie ervan mogelijk maakt.

De aanbiedingen van de verkoper op de website zijn geldig voor de duur van hun publicatie op deze website en binnen de limieten van de beschikbare voorraden.

De foto's en beschrijvingen van de producten worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet de verantwoordelijkheid van de verkoper.

Om de bestelling te plaatsen, moet de koper de verkoper persoonlijke gegevens verstrekken en een online formulier invullen dat toegankelijk is via de website.

Het verkoopcontract tussen de verkoper en de koper wordt gevormd wanneer de koper op de knop 'Valideren' klikt bij het bevestigen van zijn bestelling. 

Tot deze laatste stap kan de koper terugkeren naar de vorige pagina's en de bestelling en de eerder verstrekte informatie corrigeren en wijzigen.

De klant heeft de verplichting om het weergegeven bedrag aan het einde van het verificatieproces te betalen, evenals de leveringskosten zoals vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.

De klant ontvangt binnen 24 uur per e-mail een ontvangstbevestiging waarin zijn bestelling wordt samengevat. De klant erkent dat deze e-mail, waarvan de informatie afkomstig is van de registratie van zijn bestelling, een bewijs is van de aard van de overeenkomst en de datum ervan.

De koper moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven bij het invullen van de velden met betrekking tot zijn identiteit.

Quality and Matters BVBA behoudt zich het recht om een ​​bestelling op de website te annuleren of op te schorten als het redelijkerwijs gelooft dat de persoon die de bestelling plaatst een bepaling van de Verkoopsvoorwaarden heeft geschonden of als er, met de klant, een geschil bestaat met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling. Quality and Matters BVBA behoudt zich ook het recht om toegang tot de site te verbieden aan personen waarvan zij redelijkerwijs van mening zijn dat deze een bepaling van de verkoopvoorwaarden hebben overtreden.

Frauduleus gebruik van de eigen bankinformatie of die van een derde partij is een strafbaar feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 382.000 EUR. Elke poging zal onmiddellijk worden geregistreerd en aan de diensten van de Fraude Control worden gemeld.

 

4.3. Beschikbaarheid

In het geval dat het bestelde goed niet beschikbaar is, zal Quality and Matters BVBA de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien hij dit wenst, kan de klant naar eigen goeddunken zijn bestelling handhaven in afwachting van de beschikbaarheid van het product, de prijs van het product dat niet beschikbaar is, wordt terugbetaald zonder aanvullende vergoeding, of er wordt een tegoed ontvangen van een bedrag gelijk aan prijs van het product niet beschikbaar. Hij zal zijn keuze bekend kunnen maken door simpelweg een e-mail naar het volgende adres te sturen: johan@qualityandmatters.com.

De terugbetaling geschiedt door creditering van de gedebiteerde bankrekening.

 

ARTIKEL 5 – Betaling en betalingszekerheid

De Producten worden aan de koper gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het ogenblik van de validatie van de bestelling.

De betaling van de bestelling kan worden gedaan via een bankoverschrijving, in dit geval verschijnen de bankgegevens van Quality and Matters BVBA tijdens de validatie van de bestelling, per creditcard via het platform SYSTEMPAY of BRED of Paypal. Quality and Matters BVBA heeft in geen geval toegang tot deze coördinaten en bewaart ze niet op haar servers.

De koper moet over de nodige autorisaties beschikken om de betalingswijze te gebruiken die hij voor zijn bestelling heeft gekozen.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van een van de betaalmiddelen. Elk frauduleus gebruik van de creditcard geeft geen aanleiding tot terugbetaling door de verkoper.

ARTIKEL 6  – Eigendomsvoorbehoud

Quality and Matters BVBA behoudt het volle en volledige eigendom van de verkochte producten tot de perfecte incasso van de prijs, uitgaven en belastingen inbegrepen.

ARTIKEL 7 – Levering

Het Product wordt geleverd op de door de koper aangegeven coördinaten binnen het formulier dat tijdens de bestelling is ingevuld. In geval van een fout op het door de klant aangegeven adres, wat zou resulteren in de teruggave van het pakket aan de magazijnen van Quality and Matters BVBA, moet de klant de verzendkosten vergoeden, zodat het pakket naar hem wordt doorgestuurd.

De verkoper zal de bestelling,na validatie, binnen de 48 uren verzendklaar maken.

Indien deze periode wordt overschreden door de verkoper in verband met de verzending van het product, zal een e-mail worden verzonden naar de koper en zal hij de mogelijkheid hebben om de bestelling te annuleren en, indien zijn bankrekening reeds is gedebiteerd, om de prijs van het product binnen 30 dagen te worden terugbetaald.

Als het product wordt geleverd na de annulering van de bestelling, vindt de terugbetaling plaats bij ontvangst door de verkoper van het product in de originele staat.

De teruggave van het product en de terugbetaling van de koper vindt plaats onder de voorwaarden die hieronder worden vermeld in Artikel 9.

De Verkoper wordt ontheven van de verantwoordelijkheid voor de levering in geval van onjuiste of ontbrekende vermelding in het afleveradres en / of de identiteit van de koper.

Na ontvangst van de bestelling is de koper verplicht om de bezorger zijn opgelopen schade schriftelijk te melden of het pakket te weigeren als vermoed wordt dat het is geopend of beschadigd, en dit te melden aan de verkoper via de contactgegevens in contactgedeelte van de website, uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst van de bestelling. Anders wordt de bestelling beschouwd als geleverd in goede staat en kan deze niet het voorwerp uitmaken van een later geschil.

De bezorgkosten en de bezorgmethode zijn afhankelijk van het bestemmingsadres en worden meegedeeld alvorens de bestelling gevalideerd wordt dor de klant.

De koper heeft de mogelijkheid om de voortgang van zijn levering te volgen via het trackingnummer dat hij per e-mail heeft ontvangen op het moment van verzending van zijn bestelling.

Elke bestelling geplaatst op de site voor bezorging buiten België kan onderworpen zijn aan eventuele belastingen en douanerechten in het land van bestemming. Deze douanerechten en alle belastingen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en zijn zijn verantwoordelijkheid. Quality and Matters BVBA kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen en / of uitgaven in verband met de inklaring van de producten, en komt dus uit elke juridische verantwoordelijkheid als de belastingen niet door de koper zijn betaald.

De verkoper is niet verplicht om de koper te controleren en / of te informeren over douanerechten en toepasselijke belastingen, de koper is verplicht om deze stappen uit te voeren.

ARTIKEL 8 – Dienst na verkoop

De klant kan contact opnemen met de dienst na verkoop van Quality and Matters BVBA voor vragen met betrekking tot de producten of de bestelling:

- per e-mail naar het adres johan@qualityandmatters.com

- per post naar het adres Duboisstraat 48 te 2060 Antwerpen

ARTIKEL 9 - Bedenktijd

In overeenstemming met de consumentenwet, heeft de koper een termijn van veertien (14) dagen om Quality and Matters BVBA te informeren over haar wens om zich terug te trekken. Deze periode loopt vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. Om van dit herroepingsrecht gebruik te maken moet de koper Quality and Matters BVBA binnen deze termijn op de hoogte brengen van zijn beslissing om zich terug te trekken, bijvoorbeeld per post of e-mail

De koper moet dan het product in zijn originele verpakking retourneren, met uitzondering van menstruatiecups die niet worden geretourneerd om hygiënische redenen, het garanderen van zijn (hun) hercommercialisering daarna, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot intrekking, naar het volgende adres:

QUALITY AND MATTERS BVBA - Duboisstraat 48 - 2060 Antwerpen

Wanneer de periode van veertien (14) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag. Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vergoedt Quality and Matters BVBA de koper alle door de koper betaalde bedragen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop Quality and Matters BVBA het product(en) heeft ontvangen. De initiële verzendkosten zijn inbegrepen, behalve de retourkosten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper. Als alle geretourneerde artikelen het totaal van de oorspronkelijke bestelling wijzigen tot het moment waarop het minimale aankoopbedrag wordt overschreden dat toegang geeft tot de gratis verzendkosten, worden deze kosten in mindering gebracht op het bedrag van de teruggave. De geretourneerde producten moeten per correspondentie via de site zijn gekocht en niet in een van onze winkels.

De koper wordt terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product

ARTIKEL 10 - doorverkoop

De producten die op de website worden aangeboden, zijn niet bedoeld om te worden doorverkocht. Deze producten worden exclusief op de website en in een distributienetwerk van partnerwinkels (on-site lijst) verkocht. Elke doorverkoop of gebruik voor promotionele doeleinden van producten gekocht via de website buiten dit netwerk en met name op het internet is ten strengste verboden, een inbreuk op het merk of het imago van de producten, is de verantwoordelijkheid van de auteurs.

ARTIKEL 11 - Garantie

Als het door de koper ontvangen product niet conform is met het product genoemd in de bestelling, zal dat product worden vervangen.

Als de wens van de koper niet kan worden uitgevoerd binnen een maand na zijn claim, of als een dergelijke vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de koper het recht het product te retourneren en de prijs van dit product ( als de betaling al heeft plaatsgevonden), hetzij om het product te behouden en om slechts een deel van de prijs terug te betalen

Deze garanties vinden kosteloos plaats voor de koper, met uitzondering van de retourzending.

ARTIKEL 12 – Verantwoordelijkheid

De verkoper is wettelijk verantwoordelijk jegens de koper voor de juiste uitvoering van de bestelling.

Quality and Matters BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractbreuk in een van de volgende gevallen:

- in geval van onjuiste informatie op de website;
- in geval van een technisch probleem dat de toegang tot de website verhindert;
- in geval van inbraak of aanwezigheid van computervirussen op de website;
- in geval van niet-beschikbaarheid van een product dat op de website wordt aangeboden;
- in geval van verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, inclusief postdiensten en vervoermiddelen en / of communicatie;
- in geval van overmacht;
- in geval van vertraging of beschadiging bij de levering van de bestelde producten wanneer deze het gevolg zijn van een fout van de klant, een onvoorzienbaar en onoverkomelijk geval van een derde partij bij de overeenkomst, of een geval van overmacht;
- in geval van fysieke schade toegebracht aan de klant als gevolg van het gebruik van de via de site bestelde producten indien deze schade te wijten is aan een fout van de klant, aan een onvoorzienbaar en onoverkomelijk geval van een derde partij bij het contract, of aan een geval van overmacht;
- in geval van indirecte schade in verband met het gebruik van de producten, inclusief, en zonder dat deze lijst volledig is, in geval van omzetderving, winstderving, verlies van exploitatie, verlies van kansen, schade of kosten

ARTIKEL 13 - Intellectuele eigendom

De website http://www.lamazuna.com is een werk van de geest dat wordt beschermd door de wet op de intellectuele eigendom. Alle tekst, ontwerp, merk, logo, bord, productnaam, titel, geluid en muziek, grafisch, video, gebruikersinterface, visuele interface, foto en broncode (hierna de "Inhoud") inclusief, en zonder dat deze lijst beperkt is, de werking en het uiterlijk van deze inhoud verschijnen op de exclusieve website van GREEN INNOVATION SARL en worden beschermd door de teksten met betrekking tot copyright, patenten en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten.

Elke reproductie en / of volledige of gedeeltelijke weergave, gebruik, aanpassing of wijziging van de site of een van de elementen waaruit het bestaat, op welk medium dan ook, en in welke vorm dan ook, voor andere doeleinden en vooral commercieel, is uitdrukkelijk verboden.

Elke reproductie en / of weergave van de site of een van de elementen waaruit het bestaat, moet het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van GREEN INNOVATION SARL.

De genoemde merken Oriculi en Lamazuna zijn geregistreerde handelsmerken en zijn daarom beschermd en zijn het exclusieve eigendom van GREEN INNOVATION SARL.

Elke klant kan bijdragen aan het verrijken van de inhoud van de site via opmerkingen op de productpagina's. In dit geval stemt de klant ermee in GREEN INNOVATION SARL, voor de duur van de rechten zoals voorzien door de geldende Franse wetgeving, het recht te verlenen om zijn bijdragen te gebruiken die hij vrijwillig aan hem heeft verzonden, inclusief en zonder dat deze lijst beperkend is, reproduceert, representeert, distribueert, vertaalt, aanpast, wijzigt, combineert met andere elementen

 

ARTIKEL 14 - Persoonlijke gegevens

Elke order van de koper geeft aanleiding tot een verzameling informatie van Quality and Matters BVBA die nodig is voor de verwerking van orders door de verkoper en zijn handelspartners.

In overeenstemming met de Privacywet van 8 december 199 , heeft de koper het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen zijn persoonsgegevens. De koper kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Verkoper via de contactgegevens in het gedeelte "Contact" van de website of door te schrijven aan Quality and Matters BVBA, Duboisstraat 48 te 2060 Antwerpen.

De verkoper kan promotionele aanbiedingen per post of per e-mail verzenden, inclusief nieuwsbrieven, nadat de koper de toestemming heeft verkregen om deel te nemen aan het registratieproces.

De koper wordt geïnformeerd dat de verkoper een Cookie op zijn computer wenst te implementeren om informatie met betrekking tot de navigatie van de koper op de website en de informatie die door de koper wordt verstrekt vast te leggen via het online formulier, informatie bestemd om te worden bewaard gedurende een periode van één jaar na het laatste contact van de koper.

De implementatie van een Cookie is bedoeld om deze informatie vast te leggen zodat deze kan worden gelezen tijdens de volgende bezoeken van de koper op de website en zo de koper verhindert het formulier in te moeten vullen bij elk bezoek.

De koper heeft echter de mogelijkheid zich te verzetten tegen de registratie van cookies op zijn computer en moet zich houden aan de instructies van zijn browser. Om technische redenen is de klant zich ervan bewust dat bepaalde delen van de website alleen voor hem toegankelijk zijn als hij de implementatie van cookies aanvaardt.

ARTIKEL 15 - Verdrag inzake bewijsvoering

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de partijen met elkaar elektronisch mogen communiceren voor de doeleinden van de voorwaarden, op voorwaarde dat technische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens te waarborgen.

Beide partijen zijn het erover eens dat de e-mails die tussen hen worden uitgewisseld op geldige wijze de inhoud van hun uitwisselingen en, in voorkomend geval, hun verbintenissen bewijzen, met name wat betreft de verzending en acceptatie van bestellingen.

ARTIKEL 16 – Gedeeltelijke niet-geldigheid

Als een of meer bepalingen van de AV als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regeling of definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, behouden de andere bepalingen hun volledige werking en reikwijdte.
Quality and Matters BVBA en de klant komen dan overeen om de ongeldige of ongeldige clausule te vervangen door een clausule die qua inhoud het dichtst in de buurt komt van de aanvankelijk aangenomen clausule.


Het feit dat Quality and Matters BVBA of de klant zich niet beroept op schending van de andere partij bij een van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in de Verkoopvoorwaarden, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van de verplichting in kwestie.

Deze verkoopvoorwaarden en het bestellingsoverzicht verzonden aan de klant vormen een contractuele overeenkomst die de partijen bindt. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, prevaleren de verkoopsvoorwaarden.

ARTIKEL 17 - Toepasselijk recht en jurisdictie

De voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschillen over de uitvoering of interpretatie van de Algemene Verkoopsvoowraarden, zullen de partijen zich inspannen om een ​​minnelijke schikking te vinden.

In geval van mislukking van deze poging om het geschil in der minne op te lossen, zal het worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen. 

 


Accept

Door verder te gaan op deze site, accepteert u het gebruik van cookies (vegan natuurlijk ;) ) voor een snellere verbinding en voor het toestaan van het gebruik van de share buttons van sociale netwerken. Welkom !